Register :: iPhone :: My page  :: Login
      |   whole day   |   page:     |    NOW   |   history   |   series   |   movies

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tokavuh Technologies Oy (Y-tunnus: 1937105-5)

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sami Kuhmonen
etunimi.sukunimi@tokavuh.com

REKISTERIN NIMI

Tokavuh Technologiesin asiakas- ja käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt verkkopalvelun käyttäjäksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on säilyttää rekisteröityneiden käyttäjien yhteystiedot ja muut tarvittavat asetukset sekä tiedot, jotka käyttäjä on halunnut antaa palveluntarjoajan käyttöön. Tietoja voidaan käyttää Tokavuh Technologiesin toiminnan kehittämisessä ja tilastoinnissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tokavuh Technologiesin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, jos henkilö on tähän suostunut. Tietoja ei anneta ulkopuolisille ilman käyttäjän suostumusta. Tokavuh Technologies voi myös välittää ulkopuolisten mainontaa käyttäjille, jos käyttäjät ovat tähän suostuneet. Silti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää muunmuassa seuraavia käyttäjän antamia tietoja, riippuen käytetystä palvelusta:

Rekisteri voi sisältää myös muita käyttäjän antamia tietoja sekä Tokavuh Technologiesin sisäisiä statistiikka- ja muita tietoja. Näitä tietoja voidaan kerätä myös kirjautumattomilta käyttäjiltä.

TIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot säilytetään suojattuina tietokannoissa ja niihin on pääsy vain henkilöillä, joiden työ sitä vaatii. Tietoja säilytetään eri aikoja riippuen tarkoituksesta. Asiakastietoja säilytetään vähintään asiakkuuden keston ajan, mutta mm. kirjanpitotietoja säilytetään pitempään. Statistiikkatietojen vaatimat IP-osoite- jne tiedot poistetaan muutaman kuukauden kuluessa.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Tokavuh Technologiesin ulkopuoliselle taholle ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta.

Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä pyynnöstä, lukuunottamatta tietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää liittyen esimerkiksi kirjanpitoon.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilön olevan joko Tokavuh Technologiesin työntekijä tai läheinen yhteistyökumppani. Mahdollisia rekisterin tietoja käyttäviä yhteistyökumppaneita koskevat samat ehdot kuin Tokavuh Technologiesia rekisterinpitäjinä. Rekisteri sijaitsee Tokavuh Technologiesin palvelimilla ja on suojattu ulkopuolisilta.

MAHDOLLISUUS TIETOJEN TARKISTUKSEEN JA POISTOON

Tietojen tarkistus ja poisto on mahdollista, jos käyttäjä sitä pyytää. Tiedot poistetaan siltä laajuudelta kuin on mahdollista, esimerkiksi mahdolliset kirjanpidon vaatimat tiedot säilytetään poistopyynnön jälkeenkin.

ULKOPUOLISET TOIMIJAT

Käyttämämme statistiikka- ja mainostuspalvelut saattavat tallentaa tietoja käyttäjistä. Tekemämme sovellukset toimitetaan laite- ja ohjelmistovalmistajien järjestelmien kautta ja he voivat tallentaa tietoja teistä.

Lisätietoja käyttämiemme palveluntarjoajien ehdoista:

Muita mainostustietoja voit tarkastella Your Choices Online.

rekisteriseloste

© Tokavuh Technologies - info@telkussa.fi

login:
password:

forgot my password